Klinická logopedie

 

LOGOS-RP PaedDr. PUMPRLA Roman
 
  Logopedická péče je určena pro děti i dospělé s vadami řeči včetně vad řeči u poruch sluchu.

   V rámci logopedické péče zabezpečujeme:
- ambulantní logopedickou diagnostickou, terapeutickou, preventivní a poradenskou péči 
- návštěvní službu s logopedickou péčí v místě bydliště, nebo ve zdravot. zařízení
- logopedická vyšetření na vlastní žádost (např. ke studiu na VŠ)
- školící akce v oboru logopedie zaměřené na prevenci a logopedickou terapii
 
 
   Logopedická péče je zaměřena především na tyto vady a poruchy řeči:
 
- vady výslovnosti (dyslálie) 
- slovní patlavost (vývojová verbální dyspraxie) 
- koktavost a breptavost (balbuties a tumultus sermonis) 
- narušený vývoj řeči (vývojová dysfázie, opožděný vývoj řeči) 
- vady a poruchy sluchu 
- získané ztráty a poruchy řeči (afázie, dysartrie) 
- huhňavost a rozštěpové vady (rinolalie, palatolalie) 
- vady řeči při nervových a duševních onemocněních 
  (DMO, ADHD, dysartrie, oligofrenie, autismus ad.)
- poruchy hlasu 
- vývojové poruchy učení (dyslexie, dysortografie ad.)
 
 
   Logopedická péče probíhá zpravidla na základě doporučení pediatra nebo jiného zdravotnického odborníka. Vlastní objednání k logopedovi lze provést osobně, telefonicky, ev. emailem. Návštěvy v logopedických ambulancích probíhají na základě objednávání (tedy dohodnutí dne i hodiny).
   Logopedická péče je pro klienty bezplatná, je hrazena v rámci smluvního vztahu zdravotnického zařízení a zdravotních pojišťoven.
   Přímo hrazeno je pouze logopedické vyšetření na vlastní žádost, péče nad rámec smluvního vztahu nebo vypracování zprávy nesledující léčebný cíl.
 
   Cílem logopedické péče je ve spolupráci s rodinou, pedagogy, vychovateli a zdravotnickými pracovníky docílit u dítěte i dospělého maximálních komunikačních schopností.
 
   Objednání na logopedii:
   K logopedické péči se můžete objednat osobně nebo telefonicky podle doporučení lékaře nebo vlastního výběru logopeda na adresách nebo pomocí kontaktů uvedených u jednotlivých ambulancí.