Pomůcky a publikaceNový ceník pro webnode.docx (14,3 kB) 

 

                NABÍDKOVÝ  LIST  LOGOS - RP                             

(seznam a ceník logopedických pomůcek a publikací k 01.1.2018) 

         

 

 

 TESTY

  1.  HODNOCENÍ FONEM. SLUCHU U PŘEDŠKOL. DĚTÍ vč. CD (Škodová,Michek, Moravcová )             

  2.  CD - k testu Hodnocení fonematického sluchu u předškolních dětí (Škodová)                          

1.500,- Kč

   100,- Kč

   

 

 ODBORNÉ PUBLIKACE, NAUČNÉ A METODICKÉ PUBLIKACE :
  1.  UČTE SVÉ DÍTĚ (Stoppardová)                                                       200,-Kč
  2.  VADY ŘEČI U DĚTÍ (Kejklíčková)                                300,-Kč
  3.  JAK MLUVIT S DĚTMI ... (Horňáková, Kapalková, Mikulajová)                                             220,-Kč
         


  
 NAUČNÉ A METODICKÉ PUBLIKACE, LOGOPEDICKÉ CVIČEBNICE

  1.  UMÍŠ SPRÁVNĚ VYSLOVOVAT? (Pumprla) - druhé nezměněné vydání  300,-Kč  
  2.  TEMATICKÝ SOUBOR OBRÁZKŮ - 1. díl (základní) (Pumprla, Skřivánek)                                   500,- Kč
  3.  TEMATICKÝ SOUBOR OBRÁZKŮ - 1. díl (pořadač) (Pumprla, Skřivánek)                                               750,- Kč 
  4.   KATALOG obrázků - 1. díl (modrý)   (Pumprla, Skřivánek) 220,- Kč

  5.   KATALOG obrázků - 2. díl (zelený)   (Pumprla, Skřivánek)                            

220,- Kč  


 POMOCNÉ PUBLIKACE A MATERIÁL  

  1.  SOUBORY OBRÁZKŮ: AEIOU, MBP, NDT, JHCH, VF, KG, ŇĎŤ, L, CSZ,  ČŠŽ, R, Ř   (Pumprla)       50,-Kč/1 ks
  2.  SADA souborů obrázků v pořadači - komplet 12 souborů (Pumprla)                                                              800,-Kč
  3.  PEXESA k hláskám (ŤĎŇ-TDN,L,R,Ř,CSZ,ČŠŽ,CSZ-ČŠŽ, slovesa) (Vránová) 50,-Kč/1ks
  4.  NAJDI DVOJICI - tematická pexesa - 14 druhů (INFOA)      50,- Kč/1ks
  5.  ARTIKULAČNÍ album pro logopedickou praxi  (Pumprla) - MOMENTÁLNĚ NENÍ !!!      ---
  6.  MOJE PRVNÍ KNIHA - výslovnost (Infoa)      170,-Kč
                                    
                                                  
     


 


 POMŮCKY A HRY

  1. LOGOPEDICKÉ ZRCADLO                                                                                                                    2.500,-Kč                                                                                                                                                                               

    
  2. BZUČÁK na 9V baterii                                                                                                                            400,-Kč  
  CD ROMy  

  1.  CHYTRÉ DÍTĚ - HRY (CD ROM) - trénink sluchové paměti...                                                                            500,- Kč
  2.  NASLOUCHEJ A HREJ SI (CD ROM) - trénink sluchové paměti,rozlišování zvuků a tónů        500,- Kč

     Vybrané tituly jsou podrobněji popsány a doplněny fotografií - viz níže.

 


Nabízené tituly je možné zakoupit nebo objednat:

osobně, telefonicky, písemně nebo e-mailem

na níže uvedených adresách.

V případě objednání nutno uvést přesnou adresu objednavatele,

resp. plátce faktury, název a počet objednaných pomůcek a publikací

způsob doručení a úhrady

(dobírka, převod z účtu na fakturu, osobně platbou v hotovosti apod.)

 


 

 

LOGOS-RP
PaedDr. PUMPRLA Roman
Zábřeh, Kosmonautů 2, 78901
telefon: 583 412 227
email: logos-rp@seznam.cz

 

Pomůcky a publikace

TEST - Hodnocení fonematického sluchu u předškolních dětí

Obrázkový test určený k vyšetření fonamtického slyšení (tj. rozlišování distinktivních rysů hlásek) u dětí předškolního věku. Obsahuje sadu 60 karet se dvěma obrázky, aduiokazetu, CD a manuál. Podrobný postup vyšetření vč. vyhodnocení je uveden v manuálu. Test slouží současně i k nácviku...

Umíš správně vyslovovat ?

Umíš správně vyslovovat ?

Tato publikace je cvičebnicí správné výslovnosti a je určena dětem, které nesprávně vyslovují, jejich rodičům, logopedům a pedagogickým pracovníkům. Je pomůckou pro cvičení výslovnosti jednotlivých hlásek. Je koncipována tak, aby se dala použít v průběhu nácviku nové hlásky od vyvození až k jejímu...

Tematický soubor obrázků - 1. díl (základní)

Tematický soubor obrázků - 1. díl

TSO - 1. díl je souborem 442 obrázků a názvů k 10 tematům: rodina, tělo, zvířata, ovoce a zelenina, jídlo, oblečení, osobní věci, dopravní prostředky, povolání, město a vesnice. Obrázky jsou černobílé (pro lepší kopírování) o velikosti přibliženě 10 x 10 cm. Názvy obrázků jsou samostatné a lze je k...

Tematický soubor obrázků- 1. díl (pořadač)

Tematický soubor obrázků - 1. díl (pořadač)

Je zcela totožný se základním TSO (viz výše), navíc je uspořádán do průhledných eurosložek a seřazen v pořadači. Měl by sloužit především k přehlednému procházení obrázků s možností práce s celými listy (A4), např. ke kopírování.

Katalog obrázků - 1. díl (modrý)

Katalog obrázků - 1. díl (modrý)

Jedná se o jednobarevný soubor obrázků ve formátu A4 uspořádaných na stránkách podle jednotlivých temat. Slouží k rozšiřování slovní zásoby pro děti i dospělé (s možností kopírování obrázků pro logopedickou praxi). Obsahuje 267 obrázků v 10 tematech: rodina, tělo, zvířata, ovoce a zelenina, jídlo,...

Soubory obrázků k hláskám

Soubory obrázků k hláskám : AEIOU, MBP, NDT, JHCH, VF, KG, ŇĎŤ, L, CSZ, ČŠŽ, R, Ř

Jednotlivé soubory obrázků k hlásce nebo skupině hlásek jsou sestaveny tak, aby pomáhaly při nácviku výslovnosti jednotlivých hlásek.  Jsou jednobarevné s možností snadného kopírování pro logopedickou potřebu. Lze je použít jako komplet k jedné hlásce nebo skupině hlásek, dále jednotlivé listy...

SADA souborů obrázků k hláskám

SADA souborů obrázků k hláskám

Jde o zkompletizovanou sadu všech souborů obrázků k hláskám (po jednotlivých listech) v eurosložkách a seřazené v pořadači. Sada je kompletní, přehledná, trvalá, přenosná, snadno využitelná pro všechny účely (cvičení výslovnosti, kopírování obrázků, hry s obrázyk atd.).

PEXESA k hláskám

PEXESA k hláskám

8 druhů pexes určených jako obrázková a herní pomůcka k nácviku a fixaci správné výslovnosti hlásek ŤĎŇ-TDN, L, R, Ř, CSZ, ČŠŽ, resp. diferenciaci sykavek CSZ-ČŠŽ nebo nácviku sloves a tvoření vět - slovesa. Obrázky jsou barevné, každý 2x ve formě pexesa.

NAJDI DVOJICI - tematická pexesa

NAJDI DVOJICI - tematická pexesa

Pěkná barevná pexesa - 14 druhů podle jednotlivých temat: abeceda a barvy, osoby, škola, zvířata, ovoce a zelenina, povolání, oděvy a doplňky, sporty a hry, příroda, cestování a doprava, dům a byt, město a vesnice, nářadí a nástroje, jídlo a nápoje, slovesa. Jsou určeny především k nácviku...

Artikulační album

Artikulační album pro logopedickou praxi

Soubor 20 černobílých fotografií artikulačního postavení mluvidel u jednotlivých hlásek nebo skupin hlásek. Slouží k nácviku výslovnosti hlásek, jednotlivé fotografie jsou seřazeny v albu s možností vynětí fotografie.

Procvičme si jazýček

Procvičme si jazýček

Soubor barevných karet jako metodická pomůcka na zlepšení motoriky mluvidel a posílení orofaciálního svalstva. Barevné obrázky nastavení mluvidel inspirují děti k procvičování jazyka, rtů a svalstva mluvidel. Určeno především pro děti předškolního a mladšího školního věku.

Logopedické zrcadlo

Logopedické zrcadlo - otočné

Zkompletované logopedické otočné zrcadlo ze světlého masivu, stabilní, odolné, vlastní zrcadlo přilepeno k dřevěné otočné ploše. Velikost zrcadla je 58,5 x 43 cm, vnější rozměry jsou pak v délce asi o 15 cm větší, na výšce přibližně o 3 cm. V současné době je k dispozici i logopedické zrcadlo s...

Token test

Token test - geometrické tvary

Sada 20 geometrických tvarů (barevné větší a menší kruhy a čtverce po 5 ks) určená jako doplněk Token testu k vyšetření rozumění. Vlastní test není součástí dodávky.

Bzučák

Bzučák

Jde o malou jednoduchou přenosnou pomůcku na 9V baterii k nácviku délky a počtu zvuků auditivní (vydávaný tón) a vizuální (rozsvícení diody) cestou.

CD ROM - Chytré dítě

CD ROM - Chytré dítě - hry

CD ROM obsahuje řadu cvičení paměti, postřehu a myšlení. Slouží současně jako prevence a odstraňování poruch učení, podpora sebevědomí, vztahu dětí k učení, pozitivní motivace. Hry jsou seřazeny podle obtížnosti. Využití v logopedické praxi je zejména v oblasti sluchového vnímání a paměti.

CD ROM - Naslouchej a hrej si

CD ROM - Naslouchej a hrej si

Tento CD ROM slouží především k treninku sluchové paměti a sluchového rozlišování zvuků a tónů. Úlohy, které jsou pojaty formou hry, jsou seřazeny podle obtížnosti, určeny pro věkové kategorie 3 - 7 let, 7 - 22 let. Obsah: poznávání známých zvuků, délka zvuku, výška tónu, rozlišování hudebních...

Katalog obrázků - 2. díl (zelený)

Katalog obrázků - 2. díl (zelený)

Navazuje na 1. díl (modrý) a přináší dalších 10 temat s 266 obrázky (dům, byt, domácí stroje a přístroje, nářadí a nástroje, hudební nástroje, sport, hračky, škola, příroda, zahrada, pole, les). Tentokrát jde však o dojjazyčnou verzi - českou a slovenskou. Slouží podobně jako 1. díl k rozšiřování...