Umíš správně vyslovovat ?

Umíš správně vyslovovat ?

Tato publikace je cvičebnicí správné výslovnosti a je určena dětem, které nesprávně vyslovují, jejich rodičům, logopedům a pedagogickým pracovníkům. Je pomůckou pro cvičení výslovnosti jednotlivých hlásek. Je koncipována tak, aby se dala použít v průběhu nácviku nové hlásky od vyvození až k jejímu použití. Jsou v ní uvedeny všechny hlásky, kterých se vada výslovnosti může týkat (vč. samohlásek a hlásek s menší frekvencí výskytu patlavosti). Každé hlásce náleží jedna dvoustrana ( u hlásek K, L, C, S, Č, Š, R a Ř dvě dvoustrany). První strana obsahuje kromě uvedené hlásky a její pozice ve slovech také rozcvičení, sadu slov, obrázků a vět obsahujících danou hlásku. Na druhé stránce je tematický obrázek s krátkým článkem k použití hlásky při popisu obrázku a vyprávění příběhu a dvě lehké nové říkanky k její fixaci.