NABÍDKA PRO LOGOPEDY 5 ks za cenu 4 ks

04.12.2019 12:00

Při zakoupení 5 ks publikace

Umíš správně vyslovovat?

je jeden výtisk zdarma,

 tedy 5 ks za cenu 4 ks

(možno využít například k vytvoření

zásoby těchto cvičebnic

při nabídce pro rodiče dětí

s vadou výslovnosti ap.).


Roman Pumprla